اجرای فنداسیون و اسکلت

مجید خانبلوکی: ۰۹۱۲۰۷۱۷۳۹۴ - ۰۹۱۸۱۶۲۱۷۵۰

گروه پیمانکاری کار ریسمان اجرای فنداسیون و اسکلت بتنی و فلزی زیر نظرمهندس عمران مشاوره رایگان

مجید خانبلوکی

همدان > همدان

۰۹۱۲۰۷۱۷۳۹۴ - ۰۹۱۸۱۶۲۱۷۵۰

Email

تعداد بازدید: ۱۰۲۱

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۵۸۴۸۱۲