بذرخیارگلخانه ای-بذرگلخانه

مهندس بهروز جوادی: ۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴

عرضه مستقیم بذر خیارگلخانه ای سلطان سوپرسلطان میرسلطان فادیا نگین گوهر صحرا

مهندس بهروز جوادی

همدان > همدان

۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴

Email

آدرس: کرج ابتدای جاده محمدشهر بعدازمیدان بار فروشگاه سیب سبز

تعداد بازدید: ۲۶۸۳

به روز رسانی: دیروز ۱۳:۴۳

شناسه آگهی: ۵۰۷۸۴۴