بذرخیارگلخانه ای-بذرگلخانه

عرضه مستقیم بذر خیارگلخانه ای سلطان سوپرسلطان میرسلطان فادیا نگین گوهر صحرا

مهندس بهروز جوادی

همدان > همدان

۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴

Email

آدرس: کرج ابتدای جاده محمدشهر بعدازمیدان بار فروشگاه سیب سبز

تعداد بازدید: ۲۵۲۹

به روز رسانی: امروز ۱۶:۰۱

شناسه آگهی: ۵۰۷۸۴۴